رسالة قصيرة للپاپا فرنسيس من نسختين – شامل بردان

894

رسالة قصيرة للپاپا فرنسيس من نسختين – شامل بردان

A Papa Francesco.

saluto

Spero che tu legga queste parole.

La tua visita in Iraq è una questione importante.

O Papa, soffri di malattia e hai un polmone, e soffrirai per la difficile situazione della sicurezza. Molti non vogliono che la tua visita abbia successo, e altri vogliono che abbia successo in modo che abbiano successo, e credo che tutti i cattolici lo faranno essere innocentemente felice e il loro bisogno di qualcuno come te per dar loro fiducia.

Tu porti spiritualmente e umanamente le preoccupazioni dei cristiani, anche non cattolici, e nel nostro paese abbiamo coloro che hanno solo la preoccupazione per la loro sopravvivenza, che è la sopravvivenza di lui e della sua autorità solo e lui.

Spero che tu stia bene sempre, in particolare durante la visita.

shamil bardan.

سعادة البابا

تحية

اتمنى ان تقرأ هذه الكلمات

زيارتك للعراق قضية هامة.

اعلم انك متعب، لانك تعيش برئة واحدة، وستعاني من الوضع الامني، فكثيرون لايريدون لزيارتك ان تنجح واخرون يريدونها ان تنجح لينجحوا بك.

الكاثوليك سعداء ببراءة لزيارتك لانهم يثقون بك.

انت تحمل هموم المسيحيين حتى من غير الكاثوليك، وفي بلادنا هنا يوجد من لا يحمل الا هم بقائه و سلطته.

ارجو ان تبقى على خير، بخاصة خلال الزيارة.

مشاركة